RSS

การขอวีซ่า์นอร์เวย์ประเภทต่างๆ(Norway Visa)

เนื่องจากว่าการขอววีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ที่จะขอพูดถึงในวันนี้ จะเป็นวีซ่าสำหรับ คนที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือเยียมแฟน แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการดูรายละเอียดในการขอวีซ่า 7 Days  หรือวีซ่า 7 วัน เพื่อขอติดตามคู่สมรสไปยังประเทศนอร์เวย์ และวีซ่าคู่หมั้นให้เลื่อนเม้าส์ ไปที่ตรงด้านบนเมนูในการขอวีซ่าประเภทต่างๆ(Norway Visa) จะเห็นเมนูประเภทของวีซ่าขึ้นมา เพื่อนๆก็เลือกคลิ๊กอ่านรายละเอียดได้เลยค่ะ แต่ตอนนี้มาดูวิธีการ รายละเอียด เอกสารต่างๆในการขอวีซ่าท่องเที่ยวกันเลยค่ะ

การขอวีซ่า์ท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์

สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการไปท่องเที่ยว เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ ที่ประเทศนอร์เวย์แล้ว ข้าพเจ้ามีข้อมูลในการขอวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศนอร์เวย์มาฝากค่ะ ซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวของนอร์เวย์ถือเป็น เชงเก้นวีซ่า ซึ่งเพื่อนๆสามารถ เดินทางไปยังประเทศ ต่างๆในยุโรปได้หลายประเทศ ในกลุ่มเชงเก้นด้วยกันค่ะ เอาเป็นว่าเรามาดู และเตรียมตัวไปพร้อมๆกัน เกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องเตรียม เพื่อที่จะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศนอร์เวย์กันค่ะ ซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศนอร์เวย์นี้ ผู้ยื่นขอวีซ่า จะพำนักและท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ได้ไม่เกิน 90 วันค่ะ

ปัจจุบันนี้ ทางสถานทูตนอร์เวย์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการ ทำรายการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ ผ่านทางเว็ปไซต์ของตัวแทนรับเรื่องขอวีซ่าประเทะนอร์เวย์(VFS)ก็ให้เข้าไปสมัครและทำการกรอกข้อมูลต่างๆในนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเอง หรือ ข้อมูลผู้ที่ขอวีซ่าจะไปเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเป็นแฟนค่ะ และเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จทุกหน้าแล้ว ทางเว็ปไซต์ก็จะให้เราทำการเลือกวันที่เราสะดวก ในการไปยื่นเอกสารตัวจริง ในวันที่เราสะดวก และเราสามารถเลือกเวลาที่เราสะดวกได้ด้วยค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ทางเว็ปไซต์ก็จะให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมออนไลน์ ผ่านบัตร เครดิต ได้เลยค่ะ สะดวกและรวดเร็วมาก ค่าธรรมเนี่ยมในการขอวีซ่า ท่องเที่ยวของประเทศนอรืเวย์ จะอยู่ที่ประมาณ 3100 บาท (ขึ้นอยู่กับค่าเงินด้วยนะคะว่า เวลาที่คุณขอวีซ่านั้นค่าเงินไทยอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับ เงินของประเทศนอร์เวย์

ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วเมื่อมีบริษัทตัวแทนรับเรื่องวีซ่าคอยดูแล และรับเอกสารให้ โดยที่เราไม่ต้องไปสถานทูตเองค่ะ ซึ่งเมื่อกรอกเอกสารสมัคร วีซ่าออนไลน์เสร็จแล้ว ก็ให้ปริ๊นเอกสาร และหลักฐานทั้งหมดไปยื่น ที่บริษัทตัวแทนขอวีซ่านอร์เวย์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์(VFS)
เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

แต่ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางบริษัทเพิ่ม ถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิด ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับบริษัท ที่รับเรื่องเอกสารที่จะส่งไปยังสถานทูต กับการขอวีซ่าท่องเที่ยว อยู่ที่ประมาณ 650 บาทค่ะเอาเป็นว่ามาดูว่ามีเอกสารอะไรที่จะต้องเตรียม ในการยื่นขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์กันค่ะ

เอกสารในการยื่นเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือ เยี่ยมญาติ หรือเยี่ยมแฟน ประเทศนอร์เวย์

ใบสมัครที่กรอกรายละเอียวเรียบร้อยแล้ว จากเว็ปไซต์ของสถานทูตที่เราได้เข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ แล้วทำการ ปริ๊นออกมาทุกหน้าค่ะ

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกินสามเดือน พื้นหลังสีขาว

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมก้อปปี้

-กอ๊ปปี้สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่เราเคยได้เชงเก้นวีซ่า มาก่อน สำหรับคนที่เคยเดินทางมาประเทศนอร์เวย์ หรือประเทศอื่นๆในยุโรปมาก่อนค่ะ

ใบลางานจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี) หรือ เอกสารับรองจากสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)

ใบรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)

สเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 3-6 เดือน เฉพาะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว   พร้อมตัวจริง(ภาษาอังกฤษ)

ประกันการเดินทาง

ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระบุวันเดินทางแน่นอนไม่เกิน 90 วัน ยังไม่ต้องออกตั๋วรอจนกว่าวีซ่าผ่าน

เอกสารของผู้รับรองญาติหรือแฟนผู้ที่เราจะไปเยี่ยม

–     จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือแฟน ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์การเยี่ยม สถานที่รู้จัก  ระยะเวลาที่รู้จักกัน และรายละเอียดอื่นๆ(ภาษอังกฤษ)

สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่แสตมป์การเข้า- ออก ประเทศไทย

แบบฟอร์มการันตีตัวจริง ขอได้จาก UDI พร้อมประทับตรารับรอง พร้อมสำเนา

หลักฐานการเงินของผู้รับรอง

ใบเสียภาษีปีที่แล้ว และ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน พร้อมสำเนา

หมายเหตุ : บุคคลที่เจอกะแฟนทางเน็ตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจอตัวจริงกัน ก่อน โดยให้แฟนคุณมาเยี่ยมที่ไทยก่อน ส่วนระยะเวลา แล้วแต่สถานฑูตพิจารณาค่ะ

คำถามโดยทั่วไปที่เจอจากสถานฑูต

ประวัติส่วนตัวของตัวคุณเอง เช่น ทำงานไหม ทำงานอะไร ที่ไหน เคยแต่งงานหรือมีบุตรมาก่อนรึป่าว  มีเพื่อนหรือญาติอยู่ที่นอร์เวย์หรือไม่ การศึกษา ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกะแฟน เช่น  คุณ รู้จักกะแฟนได้อย่างไร รู้จักกันเมื่อไหร่ ให้ตอบวันที่รู้จักกัน และรู้จักกันนานเท่าไหร่ ถ้าเป็นทางเน็ตก็จะถามเวปไซด์ที่รู้จักกัน และมีโครงการจะแต่งงานกันไหม ที่ไหน  เจอกันเมื่อไหร่  ไปไหน หรือ มีกิจกรรมอะไรด้วยกันระหว่างเขาอยู่เมืองไทย อย่าง ไปเที่ยวที่ไหนกัน ฯลฯ

ประวัติแฟน เช่น ทำงานอะไร ตำแหน่ง ลักษณะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอะไร   แฟนเคยแต่งงาน หย่า หรือมีบุตรหรือไม่  เมืองที่แฟนอยู่  ฯลฯ

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็จะเป็นการสอบถามคร่าวๆถึง ความสัมพันธุ์ของคุณและคนที่คุณจะไปเยี่ยมเยียน หรือพำนักอยู่ด้วยในขณะที่คุณเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ค่ะ

หลังจากยื่นเอกสารตามนี้ไปทั้งหมดแล้ว เพื่อนๆก็กลับมานั่งรอผลการขอวีซ่าที่บ้านได้เลยค่ะ ซึ่ง ก็จะทราบผลหลังจากที่ยื่นเอกสารไป ไม่น่าจะเกิน 7 วันค่ะ และเมื่อทราบผลของวีซ่าแล้ว คุณก็สามารถเดินทางไปรับเล่ม พร้อมกับวีซ่ามาครอบครอง คราวนี้ก็เตรียมตัวเดินทาง เก็บกระเป๋ากันได้เลยค่ะ

แต่ส่วนใครที่วีซ่าได้รับการปฎิเสธ ทางสถานทูตก็จะมีจดหมายชี้แจงว่า สาเหตุใดวีซ่าของคุณจึงไม่ผ่าน ซึ่งคุณก็สามารถยื่นเรื่องอุทรณ์ และแก้ไขสิ่งที่ขาดอยู่ เช่นถ้าคุณขาดเอกสารทางการเงิน หรือเสตดเม้นท์ ก็ให้ไปหาหลักฐานนี้ผ่านธนาคาร หรือถ้า คุณพอจะมีหลักฐาน ฐานะทางการเงิน มีภาระรับผิดชอบ เช่นยังต้อง ผ่อนบ้าน หรือรถยนต์ มีหลักทรัพย์เท่าใดบ้าง เพื่อที่ว่า เป็นการยืนยันว่าคุณ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอในการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเพื่อเป็นการรับรองว่าคุณยังจะต้องกลับประเทศไทยอีก และหลักฐานอื่นๆเช่น ถ้าคุณมีลูกที่ยังคงต้องส่งเสียเลี้ยงดู ก็ให้ยื่นเอกสารให้ทางสถานทูตทั้งหมดค่ะ และอีกเรื่องที่สำคัญคือ ความสัมพันธุ์ของคุณต่อคนที่คุณจะไปเยี่ยม ควรมีความชัดเจน เอกสารจดหมายเชิญจากผู้ที่คุณมีจะไปเยี่ยมก็มีความสำคัญมากค่ะ ควรอธิบายให้ชัดเจน ถึงความสัมพันธุ์ที่คุณมีต่อกัน และเอกสารของผู้ที่จะสปอนเซอร์คุณ ก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะ เพื่อขอยื่นเรื่องอุทรณ์ขอวีซ่าอีกครั้งค่ะ

ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ได้วีซ่า และเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยความสุขใจนะคะ 🙂

ขอขอบคุณจ้อมูลจาก เว็ปเลดี้อินเตอร์ ในการขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทต่างๆค่ะ

Advertisements
 

77 responses to “การขอวีซ่า์นอร์เวย์ประเภทต่างๆ(Norway Visa)

 1. Patchanil Poemwilai

  08/30/2011 at 11:50 am

  ขอบคุณมากที่ให้ความรู้กับคนที่ไม่เคยไปแต่ก็มีคุณให้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างและต้องเตรียมอะไรจะไม่ต้องโดนหลอกขอบคุณมาก ฉันหวังว่าฉันคงไปเยี่ยมแฟนและมีความสุขเหมือนคุณ ดาวขอให้คุณโชคดีนะค่ะ จากดาว

  Like

   
  • welove9

   08/31/2011 at 1:31 pm

   สวัสดีค่ะคุณดาว

   ยินดีมากเลยค่ะที่ได้รู้ว่า Blog ของเราได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่กำลังจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอร์เวย์ เชื่อว่าคุณดาวก็จะมีความสุขในการได้ไปใช้ชีวิตยังประเทศนอร์เวย์ และอยู่กับคนที่รักด้วยความสุขใจเช่นกันนะคะ 🙂 และขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำอวยพรค่ะ

   Like

    
 2. suttida

  09/01/2011 at 2:50 pm

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากมายเลยน๊ะค่ะ

  แต่รบกวนสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงน๊ะค่ะ ถ้าเกิดในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะล๊ะค่ะ
  อายุ 19 ปี ต้องมีเอกสารผู้ปกครองไปยื่นโดยเอกาสรนี้จะเป็นอันเดียวกับกับที่
  เราเอาไปขอทำพาสปอตด้วยมั้ยค่ะ ^_^

  Like

   
  • welove9

   09/05/2011 at 9:53 am

   เท่าที่ทราบมา ว่าถ้าต้องการยื่นเอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศนอร์เวย์นั้น จะต้องมีลายเซ็นของผู้กครอง ในกรณีที่อายุตำ่กว่า 18 ปีค่ะ แต่ถ้าอายุ 19 และมีคนที่การันตีเป็นชาวนอร์เวย์ อันนี้คิดว่าไม่ต้องมีเอกสารจากผู้ปกครองค่ะ แต่ยังไงพี่ขอไปหาข้อมูลอีกทีนะคะ แล้วจะได้เอามาตอบอีกครั้งค่ะ

   Like

    
 3. นงนุช เมืองวงค์

  09/03/2011 at 4:33 pm

  จดหมายเชิญจากแฟนเราให้เขาเขียนใช่ไหม หรือสถานฑูตเขามีแบบฟอร์ม ขอตัวอย่างด้วยคะ

  Like

   
  • welove9

   09/05/2011 at 9:40 am

   จดหมายเชิญจะมีแบบฟอร์มจาก UDI ค่ะให้แฟนกรอกเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ แต่ถ้าจะให้มีหลักฐานแบบที่จะอธิบายรายละเอียดความสัมพันธุ์และเป็นจดหมายเชิญที่แฟนเขียนขึ้นมาเองแล้วยื่นพร้อมกันกับเอกสาร จดหมายเชิญแบบฟอร์มจาก UDI ก็ทำได้ค่ะ ก็คือยื่นทั้งสองอย่างเลย โดยที่ยื่นพร้อมเอกสารที่จะต้องยื่นเป็นหลักฐานในการยื่นเรื่องขอวีซ่าค่ะ ส่วนจดหมายเชิญจากแฟนที่แฟนเขียนเองนั้น ไม่ได้มีตัวอย่างเก็บไว้ แต่ยังไงให้แฟนเขียนตามนี้นะคะ(ให้เขียนเป็นภาษานอร์เวย์นะคะ แต่ข้อความประมาณนี้ค่ะ นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆใครจะเขียนนอกเหนือจากนี้ก็ได้ค่ะ)

   ถึง สถานทูตนอร์เวย์ระจำระเทศไทย
   ที่อยู่………………………………………….
   วันที่………………………………………..

   เรียน เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจจารณาการขอวีซ่าประปเทศนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

   เนื่องจากข้าพเจ้า(ชื่อแฟน)…………………………….มีอาชีพ…………………………………….ที่อยู่………………………………………….ข้าพเจ้าได้รู้จักกับ(ชื่อคุณ)…………………….เมื่อ(เวลาที่พบกัน/เดือน/ปี)…………………………

   อธิบายความสัมพันธุ์ของแฟนและคุณเองว่ารู้สึกอย่างไรต่อกัน มาพบและเจอกันกี่ครั้ง เ็ป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ ไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันบ้าง และเคยพบครอบครัวกันและกัน เมื่อไหร่ก็ให้เขียนลงไปด้วยนะคะ.(อธิบายยาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ย่งละเอียดก็ยิ่งดี)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   และเนื่องจากว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้ (ชื่อเรา)……………………………………………ไ้ด้มาเยี่ยมเยียน และพบปะกับครอบครัวของข้าพเจ้า ได้เห็นความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าในประเทศนอร์เวย์ และเราวางแผนที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน ในการไปเที่ยว………………………………………………………………………………………………….หรือพบกับครอบครัวข้าพเจ้าที่………………………………โดยที่เราหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในระยะเวลาที่เราไ้ด้ยื่นเรื่องขอวีซ่าไว้(จำนวนวันที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าไว้)

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

   ด้วยความเคารพ
   (ชื่อแฟน)………………………..
   (…………..(ลายเซ็น)……………)

   Like

    
 4. Patchanil Poemwilai

  09/04/2011 at 2:44 am

  ขอบคุณมากสำหรับคำอวยพรฉันก็จะไปเที่ยวและอยู่กับแฟนแบบมีความสุขเหมือนนะ โชคดีและรักกันจนแก่เฒ่านะ

  Like

   
  • welove9

   09/05/2011 at 9:58 am

   ขอบคุณมากเลยค่ะคุณดาวสำหรับคำอวยพรนะคะ:)

   ขอให้คุณดาวเที่ยวอย่างมีความสุขกับคุณแฟน และอย่าลืมเก็บภาพไว้เยอะๆนะคะ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และได้อยู่กับคนที่รักแค่นี้ความสุขก็ล้นแล้วล่ะค่ะ 🙂 มีความสุขมากๆนะคะ

   Like

    
 5. prim

  09/06/2011 at 7:27 am

  สวัสดีค่ะ

  กำลังรอเอกสารรับรองจากแฟนอยู่ค่ะ อยากถามว่าถ้าจะเรียนภาษานอร์เวย์พื้นฐานก่อนที่เมืองไทย จะเรียนที่ไหนค่ะ เพราะโทรไปสถานฑุตไม่มีข้อมูล สถาบันที่เปิดสอนค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

  Like

   
  • welove9

   09/06/2011 at 7:42 pm

   สวัสดีค่ะคุณ Prim,

   ถ้าต้องการไปเข้าคอร์สเรียนภาษานอร์เวย์ ที่เมืองไทย จำได้ว่ามีที่เรียนอยู่แถวๆที่สุขุมวิทค่ะ แต่ยังไงลองติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ในเว็ปด้านล่างนี้นะคะ ลองสอบถามเรื่องเข้าชมรมเรียนภาษาดูค่ะ พอดีไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ ยังไงลองเข้าไปสอบถามดูนะคะ 🙂

   http://www.guidescenter.com/message_board.php?msg_type=3&msg_id=8422

   Like

    
  • tanya

   10/02/2011 at 5:48 pm

   ตอนนี้กะลังเรียนภาษานอร์เวย์อยู่และกำลังรอเอกสารจากแฟนอยู่เหมือนกัน ลองโทรไปเบอร์นี้นะคะ ถ้าสนใจ 0865199524

   Like

    
 6. เจ

  10/28/2011 at 5:25 am

  สวัสดีครับ ผม เจ ครับ กำลังจะไปเที่ยวที่นอร์เวย์ครับมีเพื่อนทำงานที่นั่น ลอง search ข้อมูลเจอเวป น่ารักมากๆครับ ให้ความรู้สึกในมุมมองที่ดีเกี่ยวกับความรักดี อยากจะรบกวนขอชื่อบริษัทตัวแทนขอวีซ่านอร์เวย์ ที่ตึกอัมรินทร์ นะครับพอดีผมอยู่ต่างจังหวัดอยากจะโทรไปคุยกับบริษัทหรือดูเวปของบริษัท(ถ้าเขามี) ก่อนเพื่อเตรียมตัวน่ะครับ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  Like

   
  • welove9

   10/28/2011 at 5:46 am

   สวัสดีค่ะคุณเจ

   ยินดีต้อนรับล่วงหน้าในการที่จะมาเที่ยวที่นอร์เวยนะคะ บริษัทที่รับเรื่องเอกสารวีซ่าประเทศนอร์เวย์ชื่อว่า VFS ค่ะ ที่อยู่ตามนี้นะคะ

   ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์
   เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 8
   ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่เบอร์ 02-2525490 ค่ะ

   สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เว็ปไซต์ ของ VFS ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ ได้ตามเว็ปไซต์ด้านล่่างนี้นะคะ
   http://vfsglobal.com/norway/thailand/thai/index.html

   Like

    
   • เจ

    10/28/2011 at 8:50 am

    ขอบคุณมากๆเลยครับ ฝากสวัสดีแฟนด้วยนะครับ

    Like

     
   • welove9

    10/29/2011 at 9:30 am

    ด้วยความยินดีค่ะคุณเจ มาเที่ยวนอร์เวย์ช่วงในสามสี่เดือนนี้เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวมาหน่อยนะคะ แต่จะให้ดีมาซื้ที่นอร์เวย์เลยจะดีกว่ามากค่ะ ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขและเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำดีๆกลับไปนะคะ;)

    Like

     
 7. gift

  10/31/2011 at 1:28 pm

  สวัสดีค่ะ
  ตอนนี้หนูอายุ18ปี คือหนูอยากทราบว่าทำเรื่องขอวีซาแล้วจะได้ในระยะเวลา 1 เดือนไหมคะ หนูเคลียดมากค่ะกลัวจะได้ช้า..อยากบินไปพร้อมแฟนค่ะ/ถ้าช้ากว่า1เดือนหนูคงได้บินไปทีหลังแน่ๆ”มันเหงา

  Like

   
  • welove9

   10/31/2011 at 5:06 pm

   สวัสดีค่ะ น้อง gift

   ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่เกินหนึ่งเดือนก็ทราบผลแล้วค่ะ แต่น้องกิ๊ฟอายุ 18 จะเดินทางมานอร์เวย์ จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นรับรอง และมีเอกสารจากผู้ปกครอง คือ คุณพ่ือ หรือคุณแม่นะคะ น้องอายุยังน้อย ยังไงก็ขอให้ระมัดระวังให้มากนะคะ

   Like

    
 8. gift

  11/03/2011 at 4:33 am

  ขอบคุณมากๆค่ะพี่สำหรับคำแนะนำ

  แฟนหนูเป็นคนไทยค่ะ เค้าจะมาในต้นเดือนมีนาคมปีหน้า คือจะมาทำเรื่องให้หนู ถ้าประสบความสำเร็จเราก็คงจะบินไปosloในต้นเดือนเมษาค่ะ หนูอยากทราบว่าหนูพอจะทำเรื่องอะไรล่วงหน้าได้บ้างคะเพื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รบกวนด้วยค่ะ

  Like

   
  • welove9

   11/03/2011 at 6:51 pm

   สวัสดีอีกครั้งนะคะน้อง gift ถ้าช่วงที่แฟนของน้องกิ๊ฟยังไม่มา น้องกิ๊ฟก็สาสารถเตรียมเอกสารของฝ่ายน้องกิ๊ฟให้พร้อมนะคะ เช่น
   -พาสปอร์ต ตัวจริง และถ่ายเอกสาร 2 ชุดค่ะ
   -จดหมายรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่น้องเรียนอยู่ค่ะ เป็นฉบับภาษาอังกฤษนะคะ
   -จดหมายรับรองการทำงาน (กรณีที่น้องทำงานนะคะ)โดยระบุวันที่ลา และจะกลับมาทำงานวันไหน และทำงานตำแหน่งอะไรค่ะ
   -เสตจเม้นของบัญชีธนาคารที่น้องใช้อยู่ย้อนหลัง 3 – 6 เดือนค่ะ จะกี่แบงค์กี่บัญชีธนาคารก็ได้ค่ะ ถ้าในกรณีน้องอาจจะยังศึกษาอยู่และไม่ได้ทำงาน อาจขอหลักฐาน หลักทรัพย์ของคุณพ่อหรือคุรแม่มายื่นได้ค่ะ
   -ซื้อประกันการเดินทาง ในกรณีที่รู้วันเดินทางที่แน่ชัดแล้ว และวงเงินประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทค่ะ
   -ปริ้นตั๋วที่ระบุการเดินทางจากสายการบินค่ะ
   -กอ๊ปปี้เอกสาร บัตรประชาชน,บัตรนักศึกษา ไว้เผื่อยื่นไปด้วยนะคะ
   -เข้าไปกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ไว้เลยค่ะ แล้วก็ให้แฟนของน้องเข้าไปกรอกข้อมูลในส่วนของเค้าเองให้เรียบร้อยค่ะ กรอกไว้ก่อน รอแฟนมาที่เมืองไทยแล้วช่วยกันตรวจทานอีกที ค่อยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า นัดวันที่จะไปยื่นขอวีซ่าค่ะ

   สิ่งทั้งหมดนี้จะให้ดีควรเตรียมล่วงหน้าก่อนแฟนของน้องจะมาสองอาทิตย์จะดีมากค่ะ ถ้าแฟนมา ก็เอาเอกสารฝ่ายชายยื่นพร้อมกับเอกสารของน้องนะคะ อย่าลืมจดหมายเชิญจากฝ่ายชาย และ ในกรณีน้องอายุ 18 จะต้องมีเอกสาร และลายเซ็นของคุณพ่อ หรืคุณแม่ด้วยนะคะ

   วีซ่าท่องเที่ยวจะรู้ผลเร็วค่ะ หลังจากยื่นเอกสารตัวจริง จะรู้ผลวีซ่าภายใน 3- 5 วันทำการค่ะ

   ขอให้โชคดีได้วีซ่าและมาท่องเที่ยวที่นอร์เวย์ด้วยความสุขใจนะคะ

   Like

    
 9. gift

  11/05/2011 at 10:46 am

  ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคำแนะและคำอวยพรค่ะ

  Like

   
  • welove9

   11/21/2011 at 3:51 pm

   ด้วยความยินดีค่ะ ได้วีซ่าแล้วอย่าลืมมาบอกให้เราได้แสดงความยินดีด้วยนะคะ;)

   Like

    
 10. da

  11/13/2011 at 1:09 pm

  สวัสดีค่ะ
  พอดีรู้มีเพื่อนทางอินเตอร์เนท คุยกันมาได้ประมาณสี่ปี แต่ไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อน เค้าชวนให้ไปเที่ยวที่นอร์เวย์ โดยที่ตัวเค้าจะเป็นคนรับรองเอกสาร การันตีให้ ไม่ทราบว่าวีซ่าจะมีโอกาสผ่านไหมค่ะ

  ดา

  Like

   
  • welove9

   11/13/2011 at 2:15 pm

   สวัสดีค่ะคุณดา

   การที่ไม่เคยเจอตัวจริงกันมาก่อน แล้วโอกาสที่วีซ่าจะผ่านมีความเป้นได ้น้อยมากค่ะ ขอแนะนำว่าคุณดาคววรรอที่จะเจอตัวจริงของเค้าก่อนเวลาที่เค้ามาเมืองไทยค่ะ อย่างน้อยเจอตัวจริงเค้าก่อนเราก็ได้รู้จริงๆว่าเค้าเป็นอย่างไร และเมื่อต้องการขอวีซ่าไปนอร์เวย์ก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ หรือถ้าคุณดาต้องการจะไปนอร์เวย์ในครั้งนี้จริงๆ แนะนำว่าควรไปโดยหลักทรัพย์และหน้าที่การงานของคุณดาเอง แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ว่าจะไปท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์โดยที่คุณดาจะไปเจอเพื่อนคนนี้เมื่อไปถึงก็ไม่เป็นไรค่ะ เมื่อคุณดากลับมาเมืองไทยคราวนี้จะขอวีซ่าและให้เพื่อนคุณการันตีก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ก็บอกทางสถานทูตว่าคุณไปท่องเที่ยวและได้เจอกับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตตัวจริงๆแล้ว และทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี และคุณดาก็จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนคนนี้อีกที่นอร์เวย์ค่ะ

   Like

    
 11. เจ

  11/14/2011 at 6:18 am

  สวัสดีครับ ผมเจ ครับ ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการกรอกใบสมัครวีซ่าน่ะครับ ตอนนี้กรอกไปแล้วแต่ ตอนจะจ่ายเงินขึ้นมาเป็นเงินนอร์เวย์ครับ 1100 NOK ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดตรงไหนครับ ประมาณนี้เลยครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ https://selfservice.udi.no/en-gb/Applications/TravelDocument/

  Like

   
  • welove9

   11/14/2011 at 8:12 am

   สวัสดีคุณเจอีกครั้งค่ะ

   พอดีว่า ลิ้งค์ที่ให้มา เข้าไปดูให้ไม่ได้นะคะเพราะจะต้องใช้พาสเวริ์ดส่วนตัว และอีกอย่างคือเป็นข้อมูลส่วนตัวด้วย แต่เท่าที่ดูจากชื่อท้ายสุดที่เป็นTravelDocument/ ก็เลยคาดว่าคุณเจเข้าไปกรอก Applications วีซ่าผิดตรงเลือกประเภทของวีซ่าค่ะ ถ้าคุณเจจะไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อน ให้เลือกไปกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ที่Shot visit visa Applications ค่ะ ยังไงแล้วรบกวนเข้าไปกรอกข้อมูลที่ Shot visit visa Applications อีกครั้งนะคะ แล้วลบข้อมูลที่ไปกรอกเดิิมไปเลยค่ะ รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดตอนจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของวีซ่าท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 60 ยูโรนะคะ ก็จะหักจากบัตรเครดิตของเราเลยซึ่งแบงค์ก็จะมาตีค่าเป็นเงินไทยให้ค่ะ กรอกข้อมูลเยอะหน่อยสู้ๆค่ะ

   Like

    
  • welove9

   11/14/2011 at 9:04 am

   นี่เป็นแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ของปรเทศนอร์เวย์ค่ะ
   ถ้าขึ้นมาให้กรอกข้อมูลเริ่มต้นตามนี้แปลว่าเข้าไปกรอกข้อมูลApplicationsวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ถูกต้องค่ะ (แต่ทั้งนี้แนะนำมาแค่ขั้นตอนหน้าแรกๆยังมีอีกหลายหน้าที่ต้องกรอกต่อ ยังไงก็ขอให้โชคดีได้วีซ่ามาเที่ยวนอร์เวย์ไวๆนะคะ
   ขั้นตอนที่1หน้าแรก
   Where to send your application
   Where to apply
   From where is the applicant applying?
   Abroad
   Embassy / Consulate:
   Thailand (Royal Norwegian Embassy, Bangkok)
   กรอกข้อมูลหน้าที่สอง

   Personal Information
   Your personal information
   Surname: Surname at birth:
   ฺิิิิ…ใส่ชื่อ นามสกุลเราค่ะ…

   First name(s): Date of birth (dd/mm/yyyy):
   …ใสช่ชื่อจริง และวันเดือนปีเกิดค่ะ…

   National ID-Number: DUF number(12 or eight digits):
   ใส่หมายเลขบัตรประจำตัว และ DUF number คือหมายเลขถ้าเราเคยขอวีซ่าเช็งเก้นหรือเคยมานอร์เวย์ให้ใส่หมายเลข ที่สถานทูตออกให้ในวีซ่าค่ะ

   Place of birth: Country of birth:
   จังหวัดที่เกิด ประเทศ
   Current citizenship(s): Original citizenship:
   Thailand Thailand

   Original citizenship expired
   (dd/mm/yyyy):
   วันหมดอายุพาสปอร์ต

   Fingerprints collected previously for
   the purpose of applying for a
   Schengen visa?
   If yes, when were these fingerprints
   collected?
   No

   Sex:
   ใส่เพศ

   Contact information
   Street address:
   ที่อยูค่ะ

   Postal code: City or place:
   จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ค่ะ

   Country: E-mail address
   Thailand แล้วใส่ E-mail addressของคุณไปค่ะ

   Telephone number with country code: Mobile phone number:
   +6608….. ใส่เบอร์โทรของคุณ
   หน้าที่สามจะเป็นข้อมูลการงาน และการศึกษาค่ะ
   Occupation
   Current occupation
   Current occupation: Please specify:
   ใส่ว่าเราอาชีพอะไรค่ะ

   Name of employer or school:
   ชื่อบริษัท หรือถ้ายังเรียนอยูให้ใส่ชื่อสถาบันค่ะ

   Address of employer or school:
   ที่อยู่ของบริษัท หรือถ้ายังเรียนอยูให้ใส่ชื่อสถาบันค่ะ

   Postal code of employer or school: Town or city of employer or school:
   From where is the applicant applying?
   Abroad
   Embassy / Consulate:
   Thailand (Royal Norwegian Embassy, Bangkok)

   Postal code of employer or school: Town or city of employer or school:
   ใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะ

   In which country is your employer or
   school situated:
   Telephone number of employer or
   school:
   THA 081…..ใส่เบอร์โทรที่ทำงานค่ะ

   ที่เว้นไว้ด้านล่างคือจะบอกว่าต้องกรอกข้อมูลหน้าต่อๆไปด้วยนะคะ 😉
   ———————————————————-
   ———————————————————-
   ———————————————————–

   Like

    
 12. เจ

  11/16/2011 at 9:04 am

  ขอบคุณมากเลยครับ ได้รายละเอียดเยอะดีครับ ตอนนี้สมัครเรียบร้อยแล้วครับ รู้สึกประทับใจและขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและมิตรภาพที่ดีๆครับ

  Like

   
  • welove9

   11/21/2011 at 3:43 pm

   ยินดีมาค่ะคุณเจ ไม่เกิน5 วันทำการก็จะทราบผลวีซ่าท่องเที่ยวแล้วค่ะ ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะ 😉

   Like

    
 13. หยก

  11/18/2011 at 5:42 pm

  สวัสดีคะ
  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเป็นออร์แพร์และทำงานที่นอร์เวย์ และเจอแฟนที่นี้ ควรขอวีซ่าไรค่ะ แบบไม่ต้องกลับไปทำที่ประเทศไทยค่ะ
  ขอให้มีความสุขมากๆ น่ะค่ะ เป็นคู่ที่น่ารักมากค่ะ

  Like

   
  • welove9

   11/21/2011 at 3:26 pm

   สวัสดีค่ะคุณหยก

   ขอบคุณสำหรับคำชมนะคะ รู้สึกดีใจที่มีคนเข้ามาเยี่ยม ทักทายและฝากคอมเม้นไว้ เรื่อวที่ถามมาต้องขอตอบคุณหยกว่า อย่างไรก็แล้วแต่จะต้องไปเริ่มต้นที่เมืองไทยค่ะเพราะถ้าจะแต่งงานจะต้องใช้เอกสารหลายๆอย่างมากค่ะ อย่างเช่นใบรับรองโสดซึ่งทางอำเภอหรือสำนักงานเขต จะออกให้กับเจ้าตัวเท่านั้น และจะต้องมีพยาน และเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ค่ะ
   ยังไงแล้วลองคุยกับแฟนและหาเวลลากลับมาไทยแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วยื่นวีซ่าแต่งงานนะคะ เป็นกำลังใจให้คุณและแฟนค่ะ 🙂

   Like

    
 14. เจ

  11/23/2011 at 4:03 am

  สวัสดีครับ ผมเจ นะครับ เมื่อวานไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ ตามที่แนะนำมาแล้วครับ สะดวกดีครับ ช่วงรอก็ลุ้นๆนะครับ คงทราบผลเร็วๆนี้ครับ

  Like

   
 15. Ning

  11/24/2011 at 2:55 pm

  สวัสดีคะ ชื่อ หนิงคะ รบกวนสอบถาม เว็บไซด์ ที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลไปเที่ยวนอร์เวย์คะ น้าอยู่ที่นั่น 5 ปีแล้วคะ จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายแล้วคะ จะมาเดือนมกราคม 2012 ทั้งน้าและสามีเป็นคนการันตรีให้คะ อยากจะทราบว่ามีเอกสารตัวไหนที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างคะ สถานะของหนิงตอนนี้ คือไม่ได้ทำงานคะพึ่งลาออกจากงานคะ อยู่กรุงเทพบ้าง กลับบ้านบ้าง เรียนจบป.ตรีแล้วคะ หนิงจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ คือจะทำเรื่องไปเทียวก่อน 3 เดือน และจะไปกรอกสมัครเรียนภาษานอร์เวย์ไว้ แล้วกลับมารอทางโรงเรียนที่นั่น ติดต่อกลับมา แล้วเราสามารถอยู่ได้ถึง 6 เดือนใช่ไหมคะ ถ้าได้วีซ่านักเรียน สามารถทำงานได้ด้วยใช่ไหม จุดประสงค์หลักคือต้องการไปทำงานที่บริษัทของแฟนน้านะคะ เรียนด้วย ทำงานพารท์ไทม์ด้วย คือจะเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้รอเค้าเลยคะ พอมาถึงก็จะได้ยื่นเอกสารเลย รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

  Like

   
  • welove9

   12/04/2011 at 8:03 pm

   สวัสดีค่ะ น้องหนิง

   ต้องขออโทษที่ตอบช้า เนื่องจากใกล้คริสต์มาสเลยได้ไปตะลอนเยี่ยมญาติ และท่องเที่ยวกับครอบครัวสองสัปดาห์ค่ะ แต่จากที่น้องหนิงถามมา ขอตอบตามนี้นะคะ

   1.ถ้าน้องหนิงจะไปท่องเที่ยวโดยขอวีซ่าท่องเที่ยว 3 เดือนและให้น้าเป็นคนการันตีให้ สามารถทำได้ค่ะ คิดว่คงไม่มีปัญหาอะไร

   2.เอกสารสำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวยื ไม่ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษค่ะ เอกสารที่ต้องยื่นดูได้ตามข้อมูลด้านบนเลยนะคะ ไม่ต้องแปลค่ะ

   3.ถ้าในกรณีที่จะไเรียนภาษา และจะทำงานที่บริษัทของแฟนน้า จะได้วีซ่าที่เรียนภาษา 6 เดือนค่ะ แต่ควรให้น้าทำหนังสือให้กับน้องหนิงว่าจะให้น้องหนิงมาฝึกงาน หรือทำงานที่บริษัทค่ะ

   ยังไงขอให้โชคดีนะคะ ดูแบบฟอร์มการขอวีซ่าพำนักและทำงานยังประเทศนอร์เวย์ได้เพิ่มเติมที่ด้านล่างค่ะนี่นะคะ 🙂

   https://welove9.files.wordpress.com/2011/03/e0b981e0b89ae0b89ae0b89fe0b8ade0b8a3e0b98ce0b8a1e0b8aae0b8b3e0b8abe0b8a3e0b8b1e0b89ae0b881e0b8b2e0b8a3e0b882e0b8ad-residence-e0b980e0b89e.pdf

   Like

    
 16. ตาล

  11/27/2011 at 4:40 pm

  สวัสดีค่ะ จากที่นั่งอ่าน บล็อกมา ผุ้เขียนน่ารักมาก ทำให้เรารุ้สึกอยากไป รุ้สึกรักประเทศนอร์เวย์ ขึ้นมาอย่าไรก็มิรุ้ เป็นตัวอย่างคู่รักที่น่ารักมาก ขอให้รักกันนาน ๆ นะคะ อิอิ รบกวนสอบถามพี่นิดนึงนะคะ พอดีตาลต้องการจะเดินทางไปหาน้าที่ นอร์เวย์ค่ะ น้าสาวเป็นคนไทยที่แต่งงานกับชาวนอร์เวย์ค่ะ จึงอยากทราบว่าจะขอวีซ่าเป็นประเภท ท่องเที่ยวหรือ เยี่ยมญาติดีคะ โดยตัวตาลเอง อายุ 20 ปี ค่ะ เคยยื่นขอมาแล้วครั้งนึงแต่ไม่ผ่านค่ะ จึงอยากขอคำแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรให้วีซ่าที่ขอ ผ่านได้คะ ตอนนี้กังวลมากว่า เค้าจะกลัวว่าเราไปแล้วไม่กลับ หรือไปทำงานบริการที่นู่น ..

  Like

   
  • welove9

   12/04/2011 at 7:48 pm

   สวัสดีค่ะน้องตาล

   ยินดีที่ได้รู้จักและขอบคุณสำหรับที่เข้ามาอ่าน blog we love9 ของเรานะคะ ขอบคุณสำหรับคำชมด้วยค่ะ ต้องขออโทษที่ตอบช้า เนื่องจากใกล้คริสต์มาสเลยได้ไปตะลอนเยี่ยมญาติ และท่องเที่ยวกับครอบครัวสองสัปดาห์ค่ะ แต่จากที่น้องตาลถามมา ขอตอบตามนี้นะคะ

   1.น้องตาลควรจะขอวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ แต่ให้ระบุว่าไปเยี่ยมญาติ และพักอยู่กับญาติ โดยให้น้าที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เป็นคนการันตีวีซ่าให้ค่ะ

   2.ในกรณีทีน้องตาลเคยถูกปฎิเสธวีซ่ามาก่อน อยากให้น้องตาลลองดูเอกสารที่แจ้งผลวีซ่านะคะว่าทางสถานทูตแจ้งเหตุผลว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไร เช่นขาดหลักฐานทางด้านการเงิน สลิปเงินเดือน หรือขาดเอกสารรับรอจากที่ทำงาน หรือสถานศึกษาก็ให้กลับไปแก้ไขตรงจุดนั้น แล้วทำเรื่องขอวีซ่าอีกครั้งค่ะ

   3.ถ้ายื่นขอวีซ่าอีกครั้ง แนะนำว่าให้น้าของน้องตาลเขียนจดหมายเชิญเป็นภาษาอังกฤษ ที่เขียนว่าต้งการเชิญน้องตาลไปเที่ยวที่นอร์เวย์และจะดูแลเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายให้ตลอดทริปที่น้องตาลจะอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะ และให้เขียนอธิบายความสัมพันธ์ว่าเป็นญาติกันอย่างไร แล้วเอาเอกสารนั้นยื่นพร้อมกับหลักฐานการขอวีซ่าครั้งต่อไปค่ะ

   ขอให้โชคดีในการขอวีซ่ามาท่องเที่ยวนอร์เวย์ครั้งนี้นะคะ:)

   Like

    
 17. การขอวีว่าแต่งงาน

  12/02/2011 at 12:12 pm

  เอกสารและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการขอวีซ่าแต่งงานมีไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  Like

   
 18. กังสดาล

  12/02/2011 at 1:35 pm

  อยากถามค่ะ แชทกับแฟนได้ประมาณ 3เดือนแล้วค่ะ และเขาจะมาเดือนกุมภาพันธ์2012 และแฟนต้องการให้ไปนอร์เวย์พร้อมกับเขา เขาจะเป็นคนการันตีให้และเขาจะมาทำเรื่องให้ เขาออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง
  ขอวีซ่า 3เดือนค่ะ มีโอกาสที่จะขอวีซ่าผ่านหรือไม่ค่ะ (ตัวเราไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร)เราจะผ่านหรือไม่ค่ะ
  รอคำตอบมากค่ะกังวลว่ามันจะอยาก ขอบคุณค่ะ

  Like

   
  • welove9

   12/04/2011 at 7:24 pm

   สวัสดีค่ะ คุณกังสดาล

   ถ้าแฟนมาเจอคุณที่เมืองไทยและทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีทั้งคุณและเค้า สามารถขอวีซ่าไปท่องเที่ยว 3เดือน ได้ค่ะ ถ้าวางแผนตามที่ว่ามาก็ให้แฟนเตรียมเอกสารมาจากที่นอร์เวย์ด้วยนะคะ เอกสารการเสียภาษี สลิปเงนเดือนรายได้ย้อนหลัง หกเดือน เอกสารการันตีวีซ่าที่เค้าต้องกรอก กอ็ปปี้พาสปอร์ตที่แสตมป์จากสถีตจที่เมืองที่เค้าอยู่นะคะ แล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลของเค้าเองค่ะ

   แต่ตัวของคุณเองก็ควรจะมีเอกสารทางด้านการเงินด้วย เช่นสลิปเงินเดือน หรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัว แม้เงินจะเข้าบัญชีไม่เท่ากันทุกเดือน แต่มีเงินเข้าหมุนเวียนทุกเดือนค่ะ ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีเป็นแสน ขอแค่ให้มีเงินหมุนเวียนแสดงให้เห็นว่าเรามีรายได้ทุกดือนค่ะ เอกสารรับรองจากที่ทำงาน หรือสถาบันการศึกษาถ้ายังเรียนอยู่ หรือถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวหรือเคยได้รับวีซ่าในการไปประเทศอื่นๆมาบ้างแล้ว และไม่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าของประเทศไหน ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาวีซ่ามากขึ้นค่ะ แต่ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคน และหลักฐานต่างๆที่จะแสดงว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวและจะกลับมาตามกำหนดระระเวลาที่ขอวีซ่าไปค่ะ
   สำหรับคุณกังสดาล คงต้องลุ้นนิดนึงนะคะเพราะระยะเวลาที่เจอกันเป็นครั้งแรก และจะขอวีซ่าเดินทางกลับไปพร้อมกันเลย มันเลยดูเหมือนระยะเวลาที่คบกันจริงๆไม่นานมากนัก แต่ก็สำคัญที่คนการันตีด้วย ยังไงเตรียมเอกสารให้พร้อม และทำส่วนของเราอย่าดีที่สุด ขอให้โชคดีนะคะ:)

   Like

    
 19. welove9

  12/04/2011 at 6:50 pm

  สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอ่าน blog ของเรานะคะ ต้องขอโทษที่ห่างหายไปจากบลอ็กสองสัปดา์ห์เนื่องจากใกล้คริสต์มาสเลยได้ไปตะลอนเยี่ยมญาติ และท่องเที่ยวยังไงต้องขอโทษที่ตอบคำถามช้านะคะ ยังไงจะทยอยตอบให้ครบทุกคำถามที่ฝากไว้ค่ะ

  Like

   
 20. gift

  02/03/2012 at 7:56 am

  สวัสดีอีกครั้งค่ะ
  นู๋อยากทราบว่าขอใบรับรองทำวีซาจากผู้ปกครองได้ที่ไหนค่ะ เหมือนใบรับรองที่ขอทำพาสปอร์ตรึป่าวค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  Like

   
 21. หนึ่งฤทัย พิมแพงรัก

  04/11/2012 at 3:27 pm

  สวัสดีค่ะสวัสดีอยากสอบถามเรื่องมีหญิงไทยในนอร์เวย์ต้องการเอาเพื่อนเข้ามาหรือทำวีซ่ามานอร์เวย์ แต่เค้าไม่ได้เป็นญาติกันและพวกเขาได้รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว คุณคิดว่าวีซ่าของเขาจะผ่านไหมค่ะ

  Like

   
 22. หนึ่งฤทัย พิมแพงรัก

  04/11/2012 at 3:33 pm

  คะและเค้าสามารถขอวีได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  ตอนนี้ดิฉันได้จดทะเบียนที่นอร์เวย์ค่ะ แต่ก่อนทำวีซ่าคู่หมั้นมาผ่านค่ะ รอสามเดือนค่ะ ตอนนี้รอไปเรียนอยู่ค่ะ ก็ได้คำแนะนำดีๆจากพี่ๆทุกคนขอบคุณมา ณที่นี้ดวยค่ะ ขอคำตอบข้างบนด้วยน่ะค่ะขอบคุณค่ะ

  Like

   
 23. หนึ่งฤทัย พิมแพงรัก

  04/11/2012 at 3:38 pm

  และอยากทราบว่า คนที่เคยโดนปฏิเสธวีซ่าสีเดนมาแล้วประมาณ2-3ครั้งแล้วเค้ามายืนของนอร์เวย์มันจะมีผลกระทบหรือเปล่าค่ะ ความน่าจะเป็นน่ะค่ะ สถานทูตเค้าน่าจะตรวจสอบว่าทำไมไหมค่ะทางสวีเดนเค้าปฏิเสธมา มีส่วนเป็นไปได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  Like

   
 24. gift

  06/18/2012 at 8:35 am

  สวัสดีค่ะ
  ตอนนี้หนูอยู่ประเทศนอร์เวย์เเล้วนะคะ แต่หนูทำวีซาท่องเที่ยวมา 3 เดือนค่ะ นอร์เวย์น่าอยู่มากๆค่ะและหนูก็มีเพื่อนคนไทยเยอะมาก ชาวนอร์เวย์ก็น่ารักค่ะ หนูมาได้ 2 เดือนกว่าแล้วไม่อยากกลับเลยค่ะ

  Like

   
 25. รัตน์

  09/09/2012 at 2:45 pm

  สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ เป็นประโยชน์มากค่ะ คุณเป็นคนที่ใจดีมากคิดถึงคนอื่นเสมอ ขอให้มีความสุขนะคะ พึ่งมาอ่านครั้งแรกก็ประทับใจมากได้ความรู้มากเลยค่ะ อยากจะรบกวนเรื่องจดหมายรับรองที่แฟนจะต้องเขียนให้เราค่ะ แต่เป็นภาษานอเวค่ะ เขาจะได้เตรียมให้ได้ค่ะ ไม่ทราบจะได้หรือป่าว พอดีเจอแต่ภาษาไทย อยากได้ตัวอย่างเป็นภาษานอเว เพราะแฟนจะได้เขียนได้ง่ายค่ะ ขอบคุณมากนะคะ รัตน์

  Like

   
 26. Rassamee Timmermans

  08/07/2015 at 4:39 am

  สวัสดีค่ะ เข้ามาอ่านข้อมูลเรื่องวีซ่าชัดเจนมากค่ะ มีคำถามค่ะเกี่ยวกับTravel Insurance for Tourist Visa ในการขอวี่ซ่าท่องเที่ยวสามเดือน แฟนสามารถซื้อ Travel Insurance ได้ที่ประเทศนอรเวย์ หรือว่าผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายซื้อเองทางเมืองไทยเท่านั้นคะ

  Like

   
  • welove9

   08/07/2015 at 5:00 am

   สำหรับประกันการเดินทางทางคุณจะต้องซื้อและยื่นเอกสารตัวประกันการเดินทางพร้อมเอกสารอื่นๆในการขอวีซ่าค่ะ ซึ่งประกันการเดินทางจะต้องคลอบคลุมคุ้มครองตั้งแต่วันที่เดินทางไปจนถึงวันที่เดินทางกลับ และควรมีความคุ้มครอง1,500,000บาทขึ้นไปสำหรับการขอเชงเก้นวีซ่านะคะ ส่วนประกันการเดินทางสามารถซื้อได้โดยตรงกับบริษัทประกัน หรือถ้าสะดวกก็สามารถซื้อประกันการเดินทางออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์ก็มีให้เลือกมากมายค่ะ ส่วนเบี้ยประกันนั้นมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับระระเวลาในการไปท่องเที่ยวค่ะ สุดท้ายขอให้มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศนอร์เวย์นะคะ^^

   Like

    
 27. R-nong

  10/19/2015 at 8:10 am

  ถ้าในกรญีเป็นเพื่อนมาเยี่ยมละค่ะ(คือตอนนี้แต่งงานแล้วย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์4-5 ปีละคะ) พอดีอยากจะเชิญเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงมานี่จะต้องทำไงบ้างคะ

  Like

   
  • welove9

   03/21/2016 at 7:40 am

   ถ้ากรณีที่คุณมีงานทำและมีรายได้สามมารถการันตีเพื่อนให้มาเที่ยวได้ค่ะแต่ถ้ารายได้อาจจะยังไม่สามารถการันตีได้หรือเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวเฉยๆสามารถให้สามีเป็นคนการันตีและคุณกับสามีเขียนเป็นจดหมายเชิญเพื่อให้เพื่อนมาเยี่ยมและพักอาศัยกับคุณได้ระหว่างเยี่ยมเยียน และให้เขียนธิบายในจดหมายเชิญถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนว่ามีมานานแค่ไหน และสำคัญที่สุดคือการรับรองว่าจะเป็นคนการันตีเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับเพื่อนด้วยค่ะ

   Like

    
 28. Toeybom

  03/05/2016 at 8:48 pm

  มาเยี่ยมแฟนนี่ ยุได้ตลอดเรยป่าวคะ

  Like

   
  • welove9

   03/21/2016 at 7:33 am

   วีซ่าเยี่ยมเยียนไม่สามารถอยู่ได้ตลอดค่ะ วีซ่าจะอยู่ได้ตามวันที่ขอวีซ่าหรือสุงสุดจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือน ต่อการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนหรืวีซ่าท่องเที่ยวหนึ่งครั้งและในหนึ่งปีจำนวนวันในการอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์รวมแล้วต้องไม่เกิน6เดือนค่ะ

   Like

    
 29. นิสา สมมิต

  03/21/2016 at 4:32 am

  สวัสด์ดค่ะคือว่าดิฉันจะขอวีซ่าแต่เราไม่ได้กรอกข้อมูลมในใบสมัครออนไรท์ แต่จะไปกรอกตอนยื่นเอกสารได้เลยรึปล่าวค่ะ และวงเงินบัญชีที่เราต้องมีตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป

  Like

   
  • welove9

   03/21/2016 at 7:26 am

   ตอบว่าไม่ได้ค่ะ การขอวีซ่าแทบจะทุกที่ตอนนี้รบบบจะเป็นการกรอกใบสมัครออนไลน์เกือบทุกที่แล้วค่ะ การกรอกวีซ่าออนไลน์จะมีขั้นตอนและการนัดเวลาในการเข้าไปยื่นเอกสารการขอวีซ่าไว้ด้วยค่ะ และเราจะต้องปริ้นเอกสารและใบนัดรวมถึงการจ่ายเงินออนไลน์ผ่านทางบัตรเครดิตเลยค่ะ

   ประเด็นที่สองที่ถามเกี่ยวกับยอดเงินในบัญชี ถ้ากรณีไปท่องเที่ยวโดยไม่มีคนการันตี จะต้องมีเงินในบัญชีที่ต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวโดยคิดจากการประเมินเป็นรายวันว่าค่าใช้จ่ายในการจองโรงแรมค่ากินค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเผื่อฉุกเฉินเป็นจำนวนที่ต้องสอดคล้องกับค่าครองชีพของที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะ และจะต้องคลอบคลุมจำนวนวันที่ไปด้วยและสอดคล้องกับแผนการเดินทางไปเที่ยวของคุณเอง และจะต้องมีอย่างน้อยเงินติดบัญชีไว้ด้วนเผื่อกรณีฉุกเฉิน และควรมีเงินเข้าออกบัญชีสม่ำเสมอทุกเดือนค่ะ และควรมีจดหมายรับรองจากที่ทำงานว่าคุณลาพักร้อนไปกี่วันวันไหนถึงวันไหนและจะกลับมาทำงานปกติ และจดหมายจากทางธนาคารในการรับรองรายได้และเงินในบัญชีของคุณเองค่ะ หรือถ้ามีหลักทรัพย์หรือธุรกิจอะไรก็สามารถยื่นให้สถานทูตด้วยค่ะ เพื่อความน่าเชื่อถือ

   กรณีที่สองกรณีไปเยี่ยมเยียนและมีคนการันตี คุณต้องให้ทางผู้การันตียื่นเอกสารการเงินและอาชีพของเค้าให้กับทางสถานทูตพิจารณาค่ะ ว่าเค้ามีรายได้เพียงพอในการการันตีที่คุณจะไปเยี่ยมเยียนได้หรือไมค่ะ ถ้าเป็นกนณีที่มีคนการันตีทางสถานทูตขะพิจารณาผู้การันตีเป็นหลัก แต่ที่สำคัญคือทางคุณเองก็ควรมีเอกสารยืนยันการทำงาน การเรียน เพื่อที่จะยืนยันว่าคุณจะกลับมาเมืองไทยด้วยน่ะคะ ส่วนเงินในบัญชีก็ควรมีเงินเข้าออกทุกเดือนโดยสามารถเอาสเตตเม้นของธนาคารที่บริษัทจ่ายเงินเดือนและจดหมายรับรองจากที่ทำงานไปด้วยค่ะ

   Like

    
   • สุภาพร

    07/16/2016 at 12:23 am

    สวัสดีค่ะ
    ได้อ่านข้อมูลที่คุณพี่ให้คำปรึกษาแต่ล่ะคนแล้ว รู้สึกประทับใจมากค่ะ แล้วช่วงนี้หนูหาคำปรึกษาจากตัวแทนรับทำวีซ่า คือเขาคิดราคาที่แพงมากค่ะหนูไม่สามารถนำเงินมาจ่ายตรงนั้นได้ หนูเลยลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เผื่อมีใครให้คำปรึกษาได้ คือหนูอายุ19ค่ะ กำลังเข้าไปศึกษาต่อที่มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ คบกับแฟนมาจะ2ปีแล้วค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกัน เขาอยู่ไทยมาจะ3ปีแล้วค่ะ คือเรากะว่าสิ้นปีจะไปนอร์เวย์ด้วยกันค่ะ แต่คือตอนนี้เขาอยู่ไทยไม่สามารถกลับไปขอไปคำเชิญได้ คือจะให้แม่เขาเป็นคนทำใบขอเชิญแทนได้มั้ยค่ะ? แล้วถ้าเกิดว่าคนทำใบเชิญเป็นแม่เขา จำเป็นมั้ยค่ะที่แม่เขาต้องเป็นคนสัพพอสหนู ? หนูเคลียดมากเลยค่ะ

    Like

     
 30. ทอฝัน

  06/13/2016 at 11:19 pm

  ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ เป็นประโยชน์มากจริงๆ

  Like

   
 31. Nantawan

  06/15/2016 at 8:21 pm

  กรนีไม่มีเตรทเม้นล่ะคะไม่มีสมุดบัญชีไม่มีเงินฝากน่ะคะทำงัยคะเพราะทางคนเชิฯการันตีออกให้หมดค่ะ

  Like

   
 32. Nittaya chaiayn

  06/19/2016 at 9:12 pm

  สวัสดีค่ะนิด คือ อยากรู้ว่าจะขอวีซ่านอร์เวย์ต้องทำยังบ้างค่ะ ต้องเตรียม อะไรบ้างค่ะ แล้วเราต้องมีเงินติดในบันชีเท่าไร หรือว่าไม่จำเป็นค่ะคือจะไปเยื่ยมแฟนค่ะ คือนิดไม่มีประสบการณ์ เรื่องวีซ่ามาก่อนเลย ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงค่ะ

  Like

   
 33. vaevta

  08/16/2016 at 7:59 am

  ขอบคุณค่ะ…นิตยังบ่มีเพื่อนที่นอร์เวย์เลยยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะคะเผื่อจะได้ขอรับคำแนะนำดีๆค่ะเพราะกะลังจะไปนอร์เวย์ค่ะแต่ภาษาไม่ได้เลยค่ะอิอิ..อยากรู้ขักกับทุกคนค่ะเผื่อจะได้ถามข้อมูลที่ยังไม่เข้าใจบ้างค่ะ

  Like

   
 34. Toon phuilar

  09/04/2016 at 7:56 am

  มีประโยชน์มากเลยค่ะ สำหรับคนที่จะเดินทางไป วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้สัมพาดเหรอคะ

  Like

   
 35. วาสนา ยลไชย

  10/02/2016 at 9:19 am

  ค่ะอยากถามว่าขอวีช่าไปเทึ่ยวเองน่ะค่ะจะต่างกับขอวีช่าไปเทึ่ยวหาเพื่อนมั้ยรื้ออันเดี่ยวกันค่ะพี่ช่วยหน่อยได้มั้ยเพราะจะไปเที่ยวนอร์เวยค่ะไปเองค่ะไม่มีเพื่อนค่ะพักโรงแรมค่ะเลยอยากรุ้ที่แท้จริงว่าวีช่าไปเที่ยวเองต่างกับวีช่าไปเที่ยวหาเพื่อนหาแฟนรื้ออันเดี่ยวกันค่ะ

  Like

   
 36. bow

  11/19/2016 at 11:59 am

  แล้วกับวีซ่าฝรั่งเศสนี่คล้ายกันรึเปล่าคะ พอดีว่าโดนปฏิเสธ จากนั้นก้อส่งเอกสารเพิ่มเติมทางเมลและแฟนเขียนจดหมายเพื่อคอนฟิร์มและอธิบาเพิ่มเติม เพื่อให้ทางสถานฑูตพิจารราให่อีกรอบ แต่ก็ยังโดนปฏิเสธค่ะ ไม่รู้ว่าจะต้องแก้จากตรงไหน

  Like

   
 37. สุภาพร ทองชู

  01/12/2017 at 2:08 pm

  ขอถามนะคะ อืมหนูจะไปเที่ยวหาแม่ที่นอร์เวย์อ่ะ่ะแต่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าไหมคะเเค่ไปเที่ยว

  Like

   
 38. สุภาพร ทองชู

  01/12/2017 at 2:11 pm

  แค่ไปเที่ยวต้องขอวีซ่าไหมคะ? ขอคำตอบด่วนนะคะ?

  Like

   
  • welove9

   01/12/2017 at 3:12 pm

   จำเป็นต้องขอวีซ่าค่ะเพื่อไปเยี่ยมเยือนคุณแม่ที่ประเทศนอร์เวย์ โดยให้คุณแม่เขียนจดหมายเพื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์เชิญและการันตีในการไปเยี่ยมเยือนและพักอาศัยที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะ

   Like

    
 39. ศิรีนารถ ณรงค์

  02/07/2017 at 12:15 pm

  สวัสดีค่ะ
  พอดีแม่แฟนเสีย แล้วเราอยากจะไป เราจะต้องขอวีซ่าแบบไหนไปค่ะ รบขวนขอข้อมูลหน่อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  Like

   
  • welove9

   02/07/2017 at 12:56 pm

   ขอวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยียน(Short stay visitor -guarantor living in Norway) โดยมีคนรู้จัก(หรือแฟน)ที่ประเทศนอร์เวย์เป็นคนการันตีให้ค่ะ โดยให้แฟนของคุณเขียนจดหมายเชิญและอธิบายเหตุผลที่จะอธิบายกับทางสถานทูตว่าเดินทางเพื่อไปร่วมงานศพของแม่แฟนของคุณค่ะ

   Like

    
 40. Pitchaya

  04/04/2017 at 8:25 am

  อยากจะขอวีซ่าไปเยี่ยมแฟน ซึ่งแฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แล้วพักบ้านแฟนค่ะ แต่ติดอยู่อย่างเดียว คือลางาน 3 เดือนไม่ได้ค่ะ เลยกำลังกังวลอยู่ว่า ไม่มีใบลาจากที่ทำงาน พอจะมีทางอื่นมั้ยคะ ถ้าลาออกตอนนี้สรุปวีซ่าไม่ได้ ก็แย่ คิดว่าถ้าได้จริงๆก็ถึงจะลาออกค่ะ กลัวเค้าจะคิดว่าเราไปอยู่ถาวร แต่ตัวเรายังไงก็จะกลับมาไทยแน่นอนค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  Like

   
  • welove9

   04/05/2017 at 6:48 am

   กรณีนี้ผู้เขียนแนะนำว่าให้แฟนของคุณเขียนในจดหมายเชิญไปเลยว่าต้องการให้คุณได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อพบปะกับครอบครัวและอยากให้คุณได้มีโอกาสในการได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆและได้ใช้เวลาในการเรียนรู้กันมากขึ้นจึงใช้โอกาสนี้ที่คุณลาอกจากงานมาใช้เวลา3เดือนเพื่อมาใช้เวลาเรีบนรู้ซึ่งกันและกันและให้ทางแฟนของคุณเขียนการันตีว่าเมื่อถึงเวลาที่ครบกำหนดตามวีซ่าแล้วคุณจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยแน่นอน

   ตอบไปตามตรงแบบมีเหตุผลจะดูน่าเชื่อถือมากกว่าเพียงแต่ต้องพยายามชี้แจงเหตุผลดีๆและให้แฟนของคุณเป็นคนการันตีด้วยค่ะ

   ยังไงขอให้โชคดีในการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนค่า☺

   Like

    
 41. niyom

  04/29/2017 at 6:19 am

  สวัสดีค่ะคือกำลังจะทำเรื่องไปเที่ยวเยี่ยมญาติแฟนที่นอร์เวย์แต่แฟนอยู่ประจำที่ประเทศไทยจะไปพร้อมกันจะทำยังไงค่ะแล้วเอกสารของเราต้องแปลเป็นอังกฤษรึเปล่าค่ะแล้วเอกสารแฟนมีอะไรบ้างค่ะแล้วแฟนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลอะไรบ้างค่ะเพราะเขาไม่เคยพาใครไปนอร์เวย์เลยเราก็ไปนอร์เวย์ครั่้งแรกและอย่าทำเอกสารเองไม่ผ่านเอเจนซี่ค่ะรบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  Like

   
 42. เบล

  07/12/2017 at 10:00 am

  ถ้าเคยไปมาแล้ว แต่จะไปอีกรอบสองแต่ไม่มีใบรับรองงานหรือใบลางาน จะผ่านมั้ยคะ (รอบแรกมีครบคะ)*ที่ทำงานยังเป็นที่เดิมด้วยคะ แต่รอบสองนี้ไม่อยากขอใบรับรองงานจากที่ทำงานอ่ะคะ

  Like

   
  • welove9

   07/12/2017 at 2:04 pm

   ถ้าต้องการขอวีซ่าแต่ยังทำงานอยู่แต่ไม่มีเอกสารรับรองจากที่ทำงานว่าลางานได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเอกสารไม่ครบนะคะ เพราะเวลากรอกเอกสารการขอวีซ่าออนไลน์จะมีให้กรอกอาชีพและสถานที่ทำงาน ถ้ากรอกว่าทำงานแต่ไม่มีใบรับรองการทำงานมันจะกลายเป็นว่าเอกสารไม่ครบหรือดูเรามีเจตนาแอบแฝงหรือคลุมเคลือเพื่อให้คิดได้ว่าจะกลับมาเมืองไทยอีกหรือไม่ เพราะไม่มีการออกหนังสือจากที่ทำงานว่าลางานได้เมื่อไหร่และจะกลับมาทำงานอีกเมื่อไหร่เพราะเค้าจะต้องถามถึงเอกสารตัวนี้แน่นอนค่ะถ้าทำงาน
   แนะนำว่าขอเอกสารหลักฐานป้องกันการคลุมเครือในเจตนาที่จะทำให้เจ้าหน้าที่สถานทูตคิดดีกว่านะคะ

   ถ้าไม่ได้ทำงานเลยไม่มีใบรับรองแต่มีรายได้เข้ามาทุกเดือนยังพอมีเหตุผลที่บอกสถานทูตได้

   Like

    
   • Ket

    07/30/2017 at 1:35 am

    พี่คะถ้าหนูไม่ได้ทำงานแต่เรามีเงินหมุนในบัญชีเราจะบอกว่าเราทำฟรีแลนด์จะได้ไหมคะจะผ่านไหมแบบนี้กังวนอย่างเดียว

    Like

     
   • welove9

    12/21/2017 at 1:24 pm

    ได้ค่ะในกรณีที่ทำงานอิสระก็สามารถแจ้งได้และถ้ามีเงินในบัญชัหมุนเวียนในการใช้จ่ายและได้รับค่าจ้างจากงานที่ทำก็ไม่มีปัญหาค่ะเพียงแค่ไปขอเสตจเม้นจากธนาคารที่มีเงินหมุนเวียนย้อนหลังหกเดือนและระบังานที่ทำเป็นงานอสระประเภทไหนให้ชัดเจนค่ะ ยกตัวอย่างเช่น งานอิสระรับจ้างออกแบบกราฟฟิค อะไรก็ว่าไปค่ะตามงานที่ทำค่ะ

    Like

     
 43. Praphatson

  11/19/2017 at 2:41 pm

  ขอบคุณค่ะ. ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า…คนที่ไม่ผ่านก็ยังให้โอกาสยื่นใหม่..ผู้หญิงไทยมีแฟนต่างชาติเยอะมากทุกคนก็อยากเดินทางไแเยี่ยมแฟนกันทั้งนั้น..ขอบคุณค่ะที่ให้โอกาส

  Like

   
 44. สายชล

  12/18/2017 at 2:51 am

  หนูกำลังจะเดิน เรื่องขอวีซ่าไปนอร์เวย์ ไปเยี่ยมแฟนเอกสารพร้อม
  แต่ว่า ไม่มีรายการเดินบัญชี หรือ สเตทเม้น แล้วเราต้องทำยังไงค่ะ เพราะว่าหนูไม่มี คือแฟนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดค่ะ.บอกหนูหน่อยค่ะ เพราะว่าเพิ่งรรั้งแรก

  Like

   
 45. Chonny Chon

  12/18/2017 at 3:18 am

  กกลังจะเดินเรื่องขอวีซ่าไปนอร์เวย์ เยี่ยมแฟนค่ะ เอกสารพร้อม แต่ว่า หนูไม่มีรายการเดินบัญชี เลยค่ะ คือแฟนออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่างค่ะ ครั้งแรกด้วยค่ะ บอกหน่อยค่ะ

  Like

   
  • welove9

   12/21/2017 at 1:18 pm

   สำหรับกรณีนี้แม้ไม่ได้ทำงานหรือมีเงินเดือนประจำก็สามารถให้แฟนเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เราจะไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนโดยระบุว่าจะเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดและให้แฟนเป็นคนการันตีค่ะส่วนในการกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์จะมีข่องที่ถามว่าค่าใช้จ่ายในก่รท่องเที่ยวครั้งนีใครเป็นคนออกก็ให้เลือกไปที่ผู้เชิญหรือแฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะ

   ส่วนในส่วนของคุณเองแม้ไม่ทีงานประจำหรือเงินเดือนประจำแต่หากมีบัญชีธนาคารมีเงินเข้าและออกทุกเดือนก็เพียงแค่ไปขอเสตจเม้นกับทางธนาคารย้อนหลังหกเดือนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าค่ะไท่จำเป็นว่าต้องมีเงินเดือนประจำเท่านั้น เพราะหากระบุในการขอวีซ่าว่าแฟนเป็นผู้การันตีค่าใช้จ่ายในการไปทองเที่ยวเยี่ยมเยือนครั้งนี้ทางสถานฑูตจะพิจารณาเอกสารการรับรองจากทางฝ่ายชายประกอบการพิจารณาค่ะ

   Like

    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: